Sang-Værk til den Danske Kirke. Første Bind.

GRUNDTVIG, N.F.S.

T. Græbe & Søn, København 1837. (18)+773 sider. Samtidigt sort hellærredsbind med tidstypisk rygforgyldning. Gl. navn på forsatsbladet. Ryg og hjørner med overfladisk slitage.


Steen Johansen 582A. Første og i sig selv monumentale afdeling af Grundtvigs fabelagtige forsøg på egenhændigt at reformere den danske salmesang. Andet binds første og andet hefte udkom 1839-41, men bortset fra det stod førstebindet som en magtfuld torso, indtil der efter Grundtvigs død blev taget initiativ til at samle hele hans kirkelige og kristelige lyriske forfatterskab i Grundtvigs Sangværk, der kom til at bestå af 5 bind (1873-83). Første del rummer et væld af førstetryk, bl.a. af "Blomstre som en Rosengaard" og "Hil Dig, Frelser og Forsoner!"

500,00 DKK
Varenummer: 460075