Original tegning: Godfred af Ghemen 1490-1890.

BINDESBØLL, THORVALD.

Orig. tegning udført med blyant, tusch og vandfarve. Forstudie til titelside i Forening for Boghaandværk Aarsskrift 1890. København (1890). Lysmål: 51x39 cm. Arkmål: 61x50 cm. I samtidig ramme. Velbevaret.


Et boghistorisk klenodie: Den monumentale, sprudlende og særdeles dekorative tegning er forstudie til titelsiden til den første artikel (Chr. Bruun om Godfred af Ghemen, en af de første udøvende bogtrykkere i Danmark) i den første årbog udsendt af Forening for Boghaandværk (rækken skiftede snart navn til Bogvennen, der udkommer endnu). Bindesbøll må have skænket tegningen til årbogens udgiver og redaktør samt foreningens grundlægger, xylograf F. Hendriksen, der havde vennens værk hængende over sit arbejdsbord i Stormgade til sin død i 1938.

5.000,00 DKK
Varenummer: 444669