Kapitalen. Første Del. & Anden Del.

MARX, KARL & ENGELS, FRIEDRICH.

Socialistisk Bibliotek. Udgivet af Det socialdemokratiske Arbejderparti i Danmark (bind 4 & 5). N. Cohens Bogtrykkeri, København 1885-87. 474+VII + 363 sider. Indbundet i to, uniforme røde halvlæderbind med rygforgyldning. Ryggene let falmede og skrammede. Navn, dateret 1904, på fribladet.


I: Kapitalen. Kapitalens Produktionsproces. Oversat efter Originalens tredje Oplag. II: Kapitalens Cirkulationsproces. Udgivet efter Forfatterens Død af Friedrich Engels. ** Første danske oversættelse af Kapitalen's første 2 bind, oversat fra den tyske originaludgave fra henholdsvis 1883 og 1885. Friedrich Engels, som forestod arbejdet med at udgive bind 2 og 3 efter Marx's død i 1883. Engels udsendte den tyske udgave af bind 3 i 1894. ** First Danish edition of 'Das Kapital', translated from the German edition published in Hamburg 1883 and 1885.

8.000,00 DKK
Varenummer: 483436