Bornholms Amt samt Christiansøe. Beskrevet efter Opfordring fra det kongl. Landhuusholdnings-Selskab. Med 4 litographere

BORNHOLM - THAARUP, FR.

Jens Hostrup Schultz, København 1839. 8vo. XIV360 sider. +542+(4) sider. 4 litograferede kortplancher, heraf 3 foldede. Ubeskåret i orig. bogtrykt kartonnage. Uopskåret, helt frisk eksemplar. Gl. ejerstempel nederst på forpermen og på smudstitelbladet. Diskret stempel bag på titelbladet.


Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende, Tiende Stykke.

1.800,00 DKK
Varenummer: 462717